Nejdříve napadl muže a pak i ženu

V 18:05 hodin na linku 156 oznámila žena, že za panelovým domem v  ul. Studentská, Mělník  se hlasitě hádají tři  muži  a jeden z nich křičí o pomoc.  V 18:09 hodin se hlídka MP  za užití VRZ dostavila do místa, kde se  nacházela hlídka PČR a ve věci již prováděla potřebné úkony. V místě se rovněž nacházel sedící muž, který byl zcela zjevně pod vlivem alkoholu, nebo jiné návykové látky. V tomto byl následně zjištěn pan P.. Dále se zde nacházela žena, která vystupovala jako přítelkyně tohoto muže, tato byla rovněž  zcela zjevně pod vlivem alkoholu, nebo jiné návykové látky. Dále se zde nacházel napadený muž, který měl v  oblasti hlavy tržné poranění.  Tento byl následně převezen osádkou RZS do NsP Mělník k odbornému ošetření. V průběhu šetření celé věci ze strany hlídky PČR, chování přítomného muže vykazovalo znaky rušení veřejného pořádku (hlasité křičení, slovní urážky, apod.). Tento byl opakovaně, ze strany obou hlídek, vyzýván se slovy „ Jménem zákona“, aby opustil od svého protiprávního jednání. Muž následně zvýšil intenzitu svého protiprávního  jednání a začal napadat fyzicky přítomnou ženu. Z toho důvodu bylo hlídkou MP vůči tomuto dle §18 odst. 1 písm. a), zák. č. 553/1991 Sb. užito hmatů a chvatů. Z důvodu, že aktivní odpor nepolevoval, byly uvedenému dle § 18a odst. 1  písm. c), zák. č. 553/1991Sb. přiloženy služební pouta. Následně byl za asistence hlídky MP převezen na služebnu OO PČR Mělník, kde byl předán hlídce PČR k dalšímu šetření.