Na Blatech se “driftovalo”

V 11:57 hodin na linku 156 oznámil muž, že z areálu firmy na Blatech je slyšet hlasitá hudba a vlivem toho mu rezonují skleněné výplně oken. Tento rovněž uvedl, že již v  areálu byl s  prosbou o  ztlumení hudby, ale s negativním výsledkem. Hlídka MP se dostavila do místa, kde bylo zjištěno, že se zde pořádá sportovní akce, při  které závodníci v  upravených osobních motorových vozech  tzv. driftují ve vymezeném prostoru. Celá tato akce byla doprovázena reprodukovanou hudbou. Hlídka MP se v areálu firmy zkontaktovala s pořadatelem celé akce, který uvedl, že akce je nahlášena. Na dotaz hlídky MP zda má písemné povolení ze strany provozovatele areálu ke konání této akce, muž uvedl, že nikoliv a že došlo pouze k ústní dohodě. Jmenovaný byl hlídkou MP  seznámen s celou věcí a následně vyzván, aby v tomto sjednal nápravu,  což přislíbil. V 15:32 hodin na linku 156 oznámila žena, že z areálu firmy je slyšet nadměrný hluk motorů a vše je slyšet až do městské části Rousovice. Operační MP bylo oznamovatelce sděleno, že již hlídka MP v místě byla ohledně oznámení podobného znění a pořadatel uvedl, že ve věci zjedná nápravu. V 16:27 hodin na linku 156 oznámil muž, že z areálu firmy dochází k rušení klidu a to zejména hlasitou hudbou a nadměrným hlukem motorů. Hlídka MP se dostavila do místa, kde bylo opětovně hovořeno s pořadatelem, který uvedl, že trvání akce je nahlášeno do cca 22:00 hodin, ale předpokládá ukončení okolo cca 19:00 hodin.  Uvedenému bylo hlídkou MP sděleno, že se svým jednáním dopustil  přestupku dle § 47 odst. 1  písm. a), zák. č. 200/1990Sb. o  přestupcích a celá věc bude postoupena k  dořešení na příslušný odbor při MěÚ Mělník.