Monthly Archives: Říjen 2016

Nejdříve napadl muže a pak i ženu

V 18:05 hodin na linku 156 oznámila žena, že za panelovým domem v  ul. Studentská, Mělník  se hlasitě hádají tři  muži  a jeden z nich křičí o pomoc.  V 18:09 hodin se hlídka MP  za užití VRZ dostavila do místa, kde se  nacházela hlídka PČR a ve věci již prováděla potřebné úkony. V místě se rovněž nacházel sedící muž, který byl zcela…
Číst více

Zatvrdlý beton

Ve 22:56 hodin oznámil operačnímu MP muž, že v prostoru ul. Zemědělská, kde probíhá výstavba rodinných domků a kde práce pokračují i přes pokročilou dobu, dochází v důsledku této činnosti k rušení nočního klidu. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zde zjistila čtyři pracovníky stavby. Následně vytěžila odpovědného pracovníka, který hlídce vyjádřil omluvu a sdělil, že došlo k  poruše betonářského…
Číst více

Přišla se sama nahlásit

Ve 12:27 hodin se na služebnu MP dostavila dívka, která operační MP uvedla, že včerejšího dne (tj. pátek. 28.10.2016) utekla společně s kamarádkami z Dětského domova v obci Liběchov a nyní se chce nahlásit. O celé věci byla operační MP telefonicky informována dozorčí služba OO PČR Mělník, kterou byla následně hlídka MP požádána o  převoz výše uvedené na služebnu…
Číst více

Otec se nedostavil

Ve 12:10  hodin žádá dozorčí služba OO PČR Mělník o asistenci při dohledu u předání nezletilého dítěte v ul. Pražská. Má se jednat o předání dítěte u dveří uvedeného objektu. Důvod dohledu při předání dítěte, je z obavy, aby nedošlo ze strany otce k  vniknutí do bytu a opětovnému fyzickému napadení matky. Otec má v  místě sečkat do příjezdu hlídky MP. Hlídka MP se…
Číst více

Na Blatech se “driftovalo”

V 11:57 hodin na linku 156 oznámil muž, že z areálu firmy na Blatech je slyšet hlasitá hudba a vlivem toho mu rezonují skleněné výplně oken. Tento rovněž uvedl, že již v  areálu byl s  prosbou o  ztlumení hudby, ale s negativním výsledkem. Hlídka MP se dostavila do místa, kde bylo zjištěno, že se zde pořádá sportovní akce, při …
Číst více

Voda nebyla zakalena splašky ani ropnými produkty

V 10:39 hodin oznámil operačnímu MP muž, že v prostoru za nákupním střediskem v ul. Mladoboleslavská údajně došlo ke znečištění potoka Pšovka. Na místo byla vyslána hlídka MP, která na základě provedeného místního šetření a to v úseku od ul. Klášterní k  ul. Okružní zjistila, že se nejedná o  ropné produkty ani vodu splaškovou. K  zakalení toku…
Číst více

Pravděpodobně chtěl vidět na zboží

V 16:28  hodin požádala na lince 156  zaměstnankyně prodejny v ulici Bezručova o vyslání hlídky MP do uvedené provozovny z důvodu krádeže zboží.  Hlídka  MP se na  místo určení  dostavila v 16: 35 hodin,  kde  se  zkontaktovala  s ostrahou prodejny. Tato označila podezřelého a sdělila,  že muž odebírá z  regálu zboží  a dává jej do kapsy. Následně prochází pokladnou bez zaplacení…
Číst více

Byl agresivní na lékaře a lekářský personál

Ve 22:09 hodin na linku 156  oznámil  zaměstnanec NsP Mělník – vrátnice, že na příjmové chirurgii se nachází opilý muž, který se nevhodně chová. Hlídka MP v  místě určení hovořila se službu konajícím lékařem, který sdělil, že dotyčného přivezla RZS z Vraňan, nechce ošetřit a je na celý personál sprostý až agresivní. Hlídka muže vytěžila a…
Číst více

Známý bezdomovec byl na autobusovém nádraží

Ve 14:30 hodin telefonicky požádala dozorčí služba OO PČR Mělník o výjezd hlídky MP do čekací haly ČSAD, kde se má dle obdrženého oznámení nacházet osoba, která zde má dělat nepořádek. Hlídka MP se dostavila do místa, kde bylo zjištěno, že se jedná o jí dobře známého „bezdomovce“ pana D.. Tomuto bylo hlídkou MP důrazně domluveno a následně byl…
Číst více

Utrhl zábradlí

V 17:30 hodin na linku 156  oznámil muž, že ulicí Fügnerova přijel kamion a utrhl zábradlí u ZŠ Jungmannovy sady. Poté odbočil do ul. Tyršova směrem k mateřské školce. V 17:36 hodin byla hlídka MP v místě a bylo  zjištěno, že došlo k  utržení zábradlí, jehož část zůstala zaklíněna v  podvozku vozidla, řidič vozidla se nacházel na místě. V průběhu prováděných…
Číst více