Zápach nebyl z jejího bytu

V  19:44  hodin požádal operačního MP muž o vyslání hlídky MP a to do prostoru domu výše uvedeného čísla popisného. Jmenovaný operačnímu MP dále sdělil, že v desátém patře tohoto panelového domu bydlí žena, která údajně silným zápachem ze svého bytu zamořila celý dům. Ostatní nájemníky odmítá vpustit do svého bytu a tyto hrubým způsobem uráží. Výše jmenovaná žena hlídce MP otevřela až na základě opakovaného klepání – bouchání a hlídku na základě vlastního rozhodnutí pozvala do bytu. Jak bylo následně hlídkou MP zjištěno, zápach který zamořil společné prostory domu zcela nepochybně nepochází z bytu jmenované a proto je nutno původ zamoření hledat jinde. Ve věci týkající se údajných urážek na cti, se dostalo ostatním nájemníkům ze strany hlídky MP poučení, jak v celé věci dále postupovat.