Zakalená Pšovka

Ve 12:38 hodin na linku 156 oznámil muž, že v ul. Kokořínská do vodního toku Pšovka z kanalizační vpusti vytéká neznámá kapalina a tento tok znečišťuje. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila, že se nejedná o ropné produkty, nýbrž o zapáchající zákal, zřejmě z odpadové jímky. Vzhledem ke znečištění potoka byl na místo přivolán HZS, který se dostavil v 12:50 hodin. Velitel zásahu sdělil, že je ze strany hasičů zásah bezpředmětný a bude informovat odbor ŽP. V  průběhu prováděného šetření ze strany MP (získání poznatků o původci kontaminace) – negativní výsledek, se na místo dostavila i hlídka OO PČR, která celou věc ponechala v kompetenci MP. Na základě výše uvedeného bude celá věc postoupena příslušnému odboru při MěÚ Mělník. K celé věci byla pořízena fotodokumentace.