Vinobraní 2016 očima strážníků Městské Policie Mělník

Již celý týden před samotným svátkem vína je služba strážníků  takřka zcela přizpůsobena souvisejícím problémům. Při této přípravě dochází k velmi zevrubné kontrole městského mobiliáře, stavu vozovek a chodníků, asistence při najíždění atrakcí do města, atd.. Dále jsou již preventivně prováděna opatření, která se týkají možných dopravních komplikací, které v souvislosti s touto akcí nastávají. Městská policie je tak v přímém a operativním spojení se všemi subjekty a organizacemi, které Vinobraní pořádají. Co se týče samotného Vinobraní 2016, tak městská policie také tento ročník působila zejména v samém středu města a v samém dění této slavnosti. Strážníci v těchto dnech řešili velmi mnoho oznámení a to jak například na rušení nočního klidu, tak také mnoho oznámení směřovalo k dopravní problematice (zablokované vjezdy, garáže, vozidla, atd.). Díky pomoci všímavého občana se velmi rychle podařilo najít pohřešovanou holčičku. Byla provedena asistence hlídce OO PČR u rvačky v jedné z živnostenských provozoven, atd.. Hlídky dohlížely na  veřejný pořádek a byly neustále v terénu tak aby mohly být nápomocny návštěvníkům Vinobraní. Samozřejmostí byl dohled při konání sobotního ohňostroje. Ze strany Městské policie Mělník, lze hodnotit letošní Vinobraní za poměrně klidné a ničím nevybočující ročníkům minulým. Lze vyzdvihnout bezproblémovou a profesionální spolupráci s PČR a se všemi ostatními složkami, které se také na klidném Vinobraní podílely.