Vandal tvrdil, že nic neudělal

Ve 22:10  hodin operační MP na městském kamerovém dohlížecím systému spatřila skupinu čtyř osob, která šla prostorem nám. Karla IV. Muž v bílém triku kopl do odpadkového koše před prodejnou, koš se uvolnil a odpadky znečistily veřejné prostranství. Celá věc byla okamžitě předána hlídce MP. Skupina těchto osob byla dále monitorována a to až do ul. Svatováclavská, kde byla ve 22: 15 hodin zastavena hlídkou MP Mělník. Hlídka dle ustanovení § 12  odst. 2  písm. b), zák. 553/1991  Sb. vyzvala podezřelého muže k prokázání totožnosti. Jednalo se o pana H., bytem Mělník. Výše jmenovaný byl v  souladu s § 11  zák. 553/1991  Sb. poučen a poté vyzván k  podání vysvětlení. Tento uvedl : „ nic jsem nerozkopnul, nic mi nedokážete“. Výše jmenovaný byl obeznámen se skutečností, že jeho jednání nese znaky přestupku dle ustanovení § 47  písm. b,d, zák. 200/1990 Sb. a dále z přestupku dle ustanovení § 50 odst. 1) písm. a), zák. 200/1990 Sb.  Přestupek nebyl ze strany pana H. uznán, proto mu byla sdělena skutečnost, že celá věc bude postoupena příslušnému správnímu odboru při MěÚ Mělník.