Utržené sluchátko

Ve 21:05  hodin na linku 156  oznámil muž, že jemu neznámá osoba, zřejmě „bezdomovec“, demoluje telefonní budku, která se nachází u čerpací stanice  v ul. Kokořínská. Hlídka MP se dostavila do místa, kde zpozorovala jak z výše označené telefonní budky vychází jí neznámý muž, který držel v ruce igelitovou tašku a měl viditelně poraněné klouby na obou rukách. Tento byl zcela zjevně pod vlivem alkoholu, nebo jiné návykové látky.  Hlídka MP muže vyzvala k  dle § 12  odst. 2  písm. b), zák. č. 553/1991Sb. k prokázání totožnosti. Lustrací osoby na PČR, bylo zjištěno, že se nejedná o osobu hledanou ani jinak zájmovou ze strany PČR. Uvedený byl hlídkou MP dotazován, zda došlo vlivem jeho chování k  poškození telefonického zařízení  (utržení telefonního sluchátka a následně jeho rozbití). Tento se k činu doznal a uvedl, že se chtěl telefonicky zkontaktovat se svojí matkou, ale protože na toto nereagovala, poškodil výše uvedenou část telefonického zařízení. Muž byl hlídkou MP vyzván k orientační dechové zkoušce na množství alkoholu v dechu. Výsledek zkoušky byl s  naměřenou hodnotou 2,77  promile. Z  důvodu, že výše uvedený začal svým jednáním narušovat veřejný pořádek (opakované neuposlechnutí  výzvy úřední osoby, apod.), byl hlídkou MP vyzván, aby tuto následoval na OO PČR Mělník.  O  celé věci byl cestou operační MP telefonicky vyrozuměn vlastník telefonní budky. Hlídkou MP byla v místě pořízena fotodokumentace a celá věc bude postoupena k dořešení příslušnému odboru.