Ukopával zrcátka

Ve 20:36 hodin na úřadovnu MP Mělník telefonicky oznámil muž, že ul. Pivovarská jde muž, který ukopává zrcátka zaparkovaných vozidel.  Oznamovatel dále předal popis tohoto muže. Celá věc byla předána hlídce MP. Ve 20:41 hodin se hlídka MP společně se psovodem PČR Neratovice dostavila na křižovatku ul. Bezručova u  kruhového objezdu, kde byl spatřen muž, který odpovídal popisu. Muž dobrovolně následoval hlídku MP do místa, kde mělo dojít k  poškození vozidel. V  osobě byl vytěžen pan B., bytem Obříství. Hlídka na místě dále vytěžila svědky celé události. A následně byl informován také majitel poškozeného vozidla.  Cestou operační MP byla celá věc oznámena na OO PČR Mělník, která se do místa dostavila ve 20:59 hodin. Hlídka PČR určila cenu poškozeného zrcátka na 3800,- Kč a  kvalifikovala událost jako přestupek s tím, že jej má dořešit MP Mělník. Do místa události se dostavil další muž, který uvedl, že má také poškozené zrcátko u vozidla.   Dle ustanovení § 11 odst. 1), zák. 553/1991 Sb. byl pan B. vyzván k podání vysvětlení, tento popřel, že zrcátka poškodil.  Hlídka MP provedla orientační dechovou zkoušku se zjištěním 3,71  ‰ alkoholu v  dechu. Po provedení všech úkonů byl výše jmenovaný z místa vykázán. Z důvodu podezření, že došlo ke spáchání přestupku dle ustanovení § 50 odst. 1) písm. a), zák. 200/1990  Sb. bude celá věc postoupena k  dořešení správnímu orgánu při MěÚ Mělník. Poškození byli poučeni jak v celé věci bude dále postupováno.