Tvrdil, že mu selžou orgány

V 03:16 hodin na linku 156 oznámil řidič taxi, že se v ul. Nová pohybuje zfetovaný mladík, který sdělil, že za 10 minut mu selžou všechny orgány, a to z důvodu požití jedu. Při projíždění hlídky MP  nám. Karla IV., tuto zastavil mladík uvedeného popisu, který sdělil, že hledá svou matku a za dvě  hodiny umře z  důvodu požití jedu. V  tomto byl později zjištěn pan K., bytem Mělník. Lustrací osoby na PČR bylo zjištěno, že se nejedná o  osobu hledanou, ani jinak zájmovou ze strany PČR. Z důvodu, že jmenovaný vykazoval znaky požití návykové látky byla do místa přivolána RZS. V průběhu vyšetření ve voze RZS se muž doznal, že užívá návykovou látku (pervitin). Z  důvodu zachování veřejného pořádku a jelikož hrozilo možné napadení osádky RZS ze strany výše uvedeného, provedla hlídka MP asistenci při  převozu muže na příslušné odborné lékařské pracoviště.