Pronásledoval jí až do pojišťovny

V  10:04  hodin požádal operační OO PČR o  výjezd hlídky MP do bankovního ústavu v  ul. Fibichova, kde mají problém u  přepážky. Hlídka MP se v 10:05 hodin dostavila do ul. Fibichova, kde bylo zjištěno, že se nejedná o bankovní ústav, ale o pojišťovnu. Další hlídka MP v  10:07  hodin dostavila též do místa. Zde bylo zjištěno, že k žádnému protiprávnímu jednání již nedochází. Bylo zjištěno, že přítomná žena, měla dnes soud se svým manželem ohledně opatrovnictví dítěte. Tento jí pak na zastávce autobusu v ul. Fibichova začal nadávat a vyhrožovat. Jmenovaná poté i se svými přáteli raději utekla ze zastávky do prostor pojišťovny, kde se chtěla před tímto ukrýt. Uvedený muž, však vstoupil za nimi do prostor pojišťovny, kde fyzicky napadl její těhotnou kamarádku a kamarádky přítele.  Hlídka nabídla poškozeným lékařské ošetření a poučila je o  dalším možném právním postupu.  V 10:15 hodin se do místa dostavila hlídka PČR, která si zde celou věc převzala k dalšímu dořešení.