Opět si dělala legraci z ostatních lidí

V 19:40 hodin na linku 156 oznámil muž, že na nám. Míru se nachází jemu neznámá žena staršího věku, která tomuto uvedla, že prý neví kde bydlí. Dle sděleného popisu je tato žena menší, hubené postavy, nasazené dioptrické brýle a pomáhá si při chůzi holí. Oznamovatel rovněž uvedl, že žena jde směrem do ul. Pražská. Hlídka MP se dostavila do ul. Pražská kde zpozorovala ženu uvedeného popisu. V této byla následně zjištěna paní M., bytem Mělník. Tato na dotaz hlídky MP zda má zdravotní problémy a jestli požaduje do místa přivolat RZS uvedla, že nikoliv. Paní M. rovněž uvedla, že  si není vědoma, že by se dopustila nějakého protiprávního jednání a co po ní hlídka MP chce. Vlivem toho byla jmenovaná seznámena s celou věcí a následně byla ze strany hlídky MP důrazně poučena. V  tomto případě se již ze strany paní M, jedná o  opakované jednání, kdy bylo dne 13.9.2016 ve 20:36 hodin obdrženo telefonické oznámení (linka 156) podobného znění a  následným setřením bylo zjištěno, že se jedná o  výše uvedenou ženu, která si z okolo jdoucích lidí dělala, jak sama později uvedla, pouze legraci.