Neměla řidičák

Ve  13:52  hodin na linku 156  oznámil muž, že na parkovišti nákupního centra  na sídlišti Sportovní stojí osobní motorové vozidlo Škoda, jehož řidičce byl zadržen řidičský průkaz. Na kamerovém systému bylo operačním MP zjištěno, že se u vozidla zdržují 3 ženy a na základě jejich chování bylo zřejmé, že hodlají odjet. Poznatek byl okamžitě předán hlídce MP a dozorčí službě OO PČR. Operační MP, který situaci nepřetržitě monitoroval, hlídce sdělil, že žena nasedá do vozidla na místo řidiče a odjíždí ul. Veslařská.  Hlídka MP na základě důvodného podezření ze spáchání TČ, přestupku či jiného správního deliktu, uvedené vozidlo, za použití světelné signalizace zastavila. Z místa řidiče vystoupila žena, která byla hlídkou dle § 12/2  písm. b) zák. č. 553/91  Sb. vyzvána, aby prokázala svou totožnost a předložila doklady opravňující k řízení vozidla. Jmenovaná hlídce sdělila, že řidičské oprávnění nevlastní, jelikož jí byl vysloven správním orgánem zákaz řízení na dobu jednoho roku. Na základě výše uvedeného, byla prostřednictvím operačního MP přivolána hlídka OO PČR, která se dostavila a celou věc si na místě převzala.