Napadala je, tak raději odešli

V 00:11 hodin nahlásil na linku 156 muž, že z  bytu v  šestém  patře je slyšet křik. Do místa se dostavila hlídka MP společně s  hlídkou OO PČR. Zde bylo vytěženo osazenstvo bytu. Výše uvedení uvedli, že v  domě mají společně pronajatý byt, dnešního dne se vrátili z pohostinství a přítomná slečna, která byla dle jejich slov pod vlivem alkoholu, oba dva začala fyzicky napadat. Oba muži  uvedli, že půjdou raději do města než aby se nechali od ženy napadat. Nikdo z  přítomných nepožadoval lékařské ošetření ani nechtěl podávat oznámení. Celá věc byla vyřešena dle kompetence MP.