Nález končetin

V  08:36  hodin na linku 156  oznámila žena, že do její prodejny přinesla žena nález a to dvě uříznuté nohy ze psa.  Hlídka MP se dostavila do místa, kde se zkontaktovala se ženou, která nález objevila. Tato hlídce MP sdělila, že  uříznuté nohy, které se nacházely v travnatém prostoru za objektem panelového domu,  nalezl její pes. Hlídka MP provedla v  místě šetření, zda se zde nenacházejí další ostatky z těla zvířete. Bez zjištěných poznatků. V daném případě se zřejmě jedná o zadní nohy nutrie. Následně se hlídka MP dostavila na služebnu OO PČR Mělník, kde byla s celou věcí seznámena dozorčí služba a v 09:08 hodin byl této nález  předán z možného podezření týrání zvířat. K celé věci byla hlídkou MP pořízena fotodokumentace.