Chtěli odcizit kasičku se sbírkou pro postižené spoluobčany

V 10:34 hodin na služebnu MP telefonicky oznámila majitelka prodejny v centru města, že sleduje osoby, které se jí v prodejně pokusili odcizit kasičku se sbírkou pro postižené. Dále uvedla, že nyní jdou tyto osoby ul. Jarošova. Hlídka MP se v 10:36 hodin dostavila do ul. Jarošova, kde tyto osoby vytěžila u křižovatky ul. Jarošova a ul. Havlíčkova. Hlídka tyto požádala dle §12 odst. 2 písm. b) zák. č. 553/1991 Sb. o prokázání totožnosti. Od oznamovatelky bylo zjištěno, že výše jmenovaní v  prodejně společným jednáním odcizili kasičku, kterou po upozornění vrátili (výše škody 1027,-Kč). Výše jmenovaní se k činu doznali. V 10:59 hodin se do místa dostavila hlídka OO PČR, která provedla lustraci těchto osob. Při tomto bylo zjištěno, že osoby nejsou hledané, ani zájmové pro PČR. Po tomto hlídka MP jmenovaným sdělila, že se svým jednáním dopustili přestupku proti majetku dle §50 odst. 1 písm. a), zák. č. 200/1990 Sb.. Za tento byla každému uložena bloková pokuta.