Chtěla toaletní taštičku

V  17:06  hodin oznámila  na linku 156  pracovnice prodejny v ulici Bezručova,  že  v  prostoru  této  prodejny  byla  za pokladnami přistižena neznámá žena po krádeži zboží.   Hlídka MP se v   17:12 hodin dostavila na místo určení,   kde  pracovnice ostrahy prodejny  označila neznámou  ženu, která  v  prodejně  odcizila zboží v  hodnotě 89,90,-Kč. Zboží (toaletní taštička) dala do  tašky a    poté prošla prostorem pokladen, aniž by toto  zaplatila. Zboží bylo později  doplaceno. Hlídka  MP označenou ženu požádala  dle §12 odst. 2 písm. b), zák. č. 553/1991 Sb. o prokázání totožnosti. V této byla následně zjištěna paní K., bytem Mělník, která se ke krádeži  zboží doznala. Lustrací  osoby na  OO PČR  bylo zjištěno, že jmenovaná  není osobou hledanou,  nebo zájmovou  ze strany  PČR. Paní K.  se  svým jednáním dopustila přestupku dle §50 odst. 1 písm. a), zák. č. 200/1990 Sb.,  za který jí byla uložena bloková pokuta.