Monthly Archives: Září 2016

Chtěli odcizit kasičku se sbírkou pro postižené spoluobčany

V 10:34 hodin na služebnu MP telefonicky oznámila majitelka prodejny v centru města, že sleduje osoby, které se jí v prodejně pokusili odcizit kasičku se sbírkou pro postižené. Dále uvedla, že nyní jdou tyto osoby ul. Jarošova. Hlídka MP se v 10:36 hodin dostavila do ul. Jarošova, kde tyto osoby vytěžila u křižovatky ul. Jarošova a ul. Havlíčkova. Hlídka tyto požádala…
Číst více

Opět si dělala legraci z ostatních lidí

V 19:40 hodin na linku 156 oznámil muž, že na nám. Míru se nachází jemu neznámá žena staršího věku, která tomuto uvedla, že prý neví kde bydlí. Dle sděleného popisu je tato žena menší, hubené postavy, nasazené dioptrické brýle a pomáhá si při chůzi holí. Oznamovatel rovněž uvedl, že žena jde směrem do ul. Pražská. Hlídka MP se dostavila…
Číst více

Ukopával zrcátka

Ve 20:36 hodin na úřadovnu MP Mělník telefonicky oznámil muž, že ul. Pivovarská jde muž, který ukopává zrcátka zaparkovaných vozidel.  Oznamovatel dále předal popis tohoto muže. Celá věc byla předána hlídce MP. Ve 20:41 hodin se hlídka MP společně se psovodem PČR Neratovice dostavila na křižovatku ul. Bezručova u  kruhového objezdu, kde byl spatřen muž, který odpovídal popisu. Muž…
Číst více

Neměla řidičák

Ve  13:52  hodin na linku 156  oznámil muž, že na parkovišti nákupního centra  na sídlišti Sportovní stojí osobní motorové vozidlo Škoda, jehož řidičce byl zadržen řidičský průkaz. Na kamerovém systému bylo operačním MP zjištěno, že se u vozidla zdržují 3 ženy a na základě jejich chování bylo zřejmé, že hodlají odjet. Poznatek byl okamžitě předán…
Číst více

Zakalená Pšovka

Ve 12:38 hodin na linku 156 oznámil muž, že v ul. Kokořínská do vodního toku Pšovka z kanalizační vpusti vytéká neznámá kapalina a tento tok znečišťuje. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila, že se nejedná o ropné produkty, nýbrž o zapáchající zákal, zřejmě z odpadové jímky. Vzhledem ke znečištění potoka byl na místo přivolán HZS, který se dostavil v 12:50 hodin. Velitel…
Číst více

Tvrdil, že mu selžou orgány

V 03:16 hodin na linku 156 oznámil řidič taxi, že se v ul. Nová pohybuje zfetovaný mladík, který sdělil, že za 10 minut mu selžou všechny orgány, a to z důvodu požití jedu. Při projíždění hlídky MP  nám. Karla IV., tuto zastavil mladík uvedeného popisu, který sdělil, že hledá svou matku a za dvě  hodiny umře z  důvodu požití jedu. V  tomto byl…
Číst více

Utržené sluchátko

Ve 21:05  hodin na linku 156  oznámil muž, že jemu neznámá osoba, zřejmě „bezdomovec“, demoluje telefonní budku, která se nachází u čerpací stanice  v ul. Kokořínská. Hlídka MP se dostavila do místa, kde zpozorovala jak z výše označené telefonní budky vychází jí neznámý muž, který držel v ruce igelitovou tašku a měl viditelně poraněné klouby na obou rukách.…
Číst více

Pronásledoval jí až do pojišťovny

V  10:04  hodin požádal operační OO PČR o  výjezd hlídky MP do bankovního ústavu v  ul. Fibichova, kde mají problém u  přepážky. Hlídka MP se v 10:05 hodin dostavila do ul. Fibichova, kde bylo zjištěno, že se nejedná o bankovní ústav, ale o pojišťovnu. Další hlídka MP v  10:07  hodin dostavila též do místa. Zde bylo zjištěno,…
Číst více

Vinobraní 2016 očima strážníků Městské Policie Mělník

Již celý týden před samotným svátkem vína je služba strážníků  takřka zcela přizpůsobena souvisejícím problémům. Při této přípravě dochází k velmi zevrubné kontrole městského mobiliáře, stavu vozovek a chodníků, asistence při najíždění atrakcí do města, atd.. Dále jsou již preventivně prováděna opatření, která se týkají možných dopravních komplikací, které v souvislosti s touto akcí nastávají.…
Číst více

Nález končetin

V  08:36  hodin na linku 156  oznámila žena, že do její prodejny přinesla žena nález a to dvě uříznuté nohy ze psa.  Hlídka MP se dostavila do místa, kde se zkontaktovala se ženou, která nález objevila. Tato hlídce MP sdělila, že  uříznuté nohy, které se nacházely v travnatém prostoru za objektem panelového domu,  nalezl její pes. Hlídka…
Číst více