Napadl bývalou přítelkyni

V 18:37 hodin požádal telefonicky operační OO PČR o  vyslání hlídky MP na letní koupaliště v  ul. Klášterní, z  důvodu jimi obdrženého telefonického oznámení, že došlo k napadení. Hlídka MP se v 18:41 hodin dostavila na místo určení, kde byla vytěžena poškozená žena a dále byla vytěžena svědkyně a současně oznamovatelka události. Bylo zjištěno, že poškozenou napadl její bývalý přítel, který před příjezdem hlídky MP z místa odešel. Jak bylo dále zjištěno, došlo přímo k fyzickému napadení a také k dalším výhrůžkám. Hlídka napadenou ženu poučila, že pokud byla napadením zraněna, nechť se nechá ošetřit v  NsP Mělník, a poté se s lékařskou zprávou dostaví na OO PČR, kde může podat trestní oznámení – toto poškozená odmítla. V 18:50 hodin se na místo dostavila hlídka PČR, která si zde celou věc převzala.