Monthly Archives: Srpen 2016

Včely v centru města

V 16:50 hodin při  kontrolní činnosti hlídka MP zjistila včelí roj na Palackého náměstí. Roj se nacházel na dřevěné trojnožce umístěné na parkovišti před domem. Tato záležitost byla předána na linku 150. Hlídka MP setrvala do příjezdu hasičů, kteří se do místa dostavili v 17:11 hodin a roj byl odstraněn.
Číst více

Partnerská hádka

V 17:34 hodin na linku 156 oznámil muž, že v ul. Českobratrská  již  půl hodiny muž křičí na ženu. Tato před ním utekla do bytu a uzamkla se. Tato skutečnost byla předána hlídce MP. Totéž oznámení se žádostí o výjezd bylo přijato z OO PČR Mělník. Při  příjezdu hlídky MP na místo již věc řešila hlídka PČR. Jak bylo…
Číst více

Kabelka byla nalezena

V 09:22 hodin na linku 156 oznámila žena, že na lavičce u stanoviště č. 4 na autobusovém nádraží, zapomněla kabelku s peněženkou, doklady, mobilním telefonem a dalšími věcmi. Hlídka MP na místě spolu s hlídkou PČR provedla šetření, kdy bylo zjištěno, že kabelka  je uschována na informacích v  hale ČSAD. O  této skutečnosti byla  informována oznamovatelka. Následně bylo dohodnuto, že…
Číst více

Svlékala se na lavičce

Ve 20:29 hodin na linku 156 oznámil muž, že v ul .Jezdecká je na lavičce opilá žena, která se svléká. Hlídka MP za asistence psovoda PČR se dostavila do místa. V místě se nacházela jim dobře známá paní L., bytem Mělník. Lustrací na OO PČR bylo zjištěno, že se nejedná o osobu zájmovou. Hlídka MP jmenovanou z místa vykázala a…
Číst více

Chtěl jet za každou cenu a to i bez pneumatik

Ve 21:22  hodin na linku 156  MP oznámil muž, že ulicí Kosmonautů zahlédl projíždět vozidlo bez jednoho kola. Toto jede velkou rychlostí a málem nabouralo zaparkované vozidlo. V tuto samou věc, převzala operační MP další oznámení ve 21:23 hodin od anonymní osoby. Ve 21:25 hodin na linku 156 oznámil  kolega z SKPV PČR, toho času v civilním vozidle, jak zahlédl projíždět osobní…
Číst více

Napadl bývalou přítelkyni

V 18:37 hodin požádal telefonicky operační OO PČR o  vyslání hlídky MP na letní koupaliště v  ul. Klášterní, z  důvodu jimi obdrženého telefonického oznámení, že došlo k napadení. Hlídka MP se v 18:41 hodin dostavila na místo určení, kde byla vytěžena poškozená žena a dále byla vytěžena svědkyně a současně oznamovatelka události. Bylo zjištěno, že poškozenou napadl její bývalý přítel,…
Číst více

Kdo ho zmlátil?

V  01:25  hodin požádal dozorčí OO PČR o  vyslání hlídky MP do prostoru ubytovny, kde se dle oznámení oznamovatele má nacházet zbitá a zraněná osoba. Hlídka MP se na místo určení dostavila v 01: 30 hodin, kde u vrátnice do objektu spatřila dvě osoby a to  oznamovatele a zraněného. Jmenovaný komunikoval velmi nesrozumitelně, přesto hlídce sdělil, že byl…
Číst více

Požár u tratě

Ve 14:14 hodin OO PČR žádá hlídku MP do ul. Komenského a do ul. Na Ráji, kde je hlášen požár v okolí tratě, HZS již jede do místa. Hlídka MP v místě zjistila, že se jedná o požár v okolí tratě, který dle HZS vznikl od projíždějícího vlaku. Ve 14:33 hodin hlídka MP místo opouští, dle velitele zásahu HZS žádná…
Číst více

Byl pobodán a pořezán

V 08:06 hodin žádá dozorčí služba OO PČR Mělník o výjezd hlídky MP do ul. Kamenická, kde se se měl nacházet pořezaný muž. Hlídka MP se dostavila na místo určení, nejednalo se však o  ulici Kamenickou, ale o  ulici Jiřího z Poděbrad. V místě se již nacházelo vozidlo RZS a zraněný muž byl ošetřován posádkou RZS. Hlídka MP ve výše zraněném…
Číst více

Odešel z domova

V 15:30 hodin na linku 156 oznámila žena, že na křižovatce ul. Nádražní a ul. Chloumecká se pohybuje starší muž, který není opilý, ale je zmatený. Hlídka MP na místě nalezla zmateného muže, který sdělil, že se jmenuje J. F., více nevěděl. Poté bylo šetřením zjištěno, že je klientem v domově seniorů. Jmenovaný byl předán ošetřujícímu…
Číst více