Vyhrožoval sousedům

V 15:53 hodin na linku 156 oznámila žena, že soused opětovně nadává dětem a ve sklepních prostorách údajně fyzicky napadl  ženu, která nesla koš s  prádlem. Dále oznamovatelka uvedla, že tento prohlašuje, že vlastní zbraň a vyhrožuje zabitím. Hlídka MP se dostavila do místa, kde se nacházela skupina osob, a rovněž se zde nacházela oznamovatelka. Vzhledem ke zjištěným poznatkům, byla cestou operačního MP do místa přivolána hlídka PČR. V průběhu tohoto  se hlídka MP dostavila k bytu kde se nacházel uvedený muž. Tento hlídce MP uvedl, že si není vědom, že by se dopouštěl  jednání, kterým by ohrožoval obyvatele výše uvedeného objektu (panelového domu) a že naopak obyvatele slovně urážejí jeho a slovně ho provokují. Do místa se následně dostavila hlídka PČR, která si celou věc převzala k dalšímu šetření.