Větev hrozila pádem

V  09:20  hodin oznámil operačnímu MP muž, že na břehu potoka Pšovka, visí ze stromu veliká větev. Při  poryvu větru hrozí nebezpečí úrazu. Na místo byla vyslána hlídka MP, která výše uvedený prostor označila páskou bránící vstupu a cestou operačního MP byla celá věc následně předána odpovědnému pracovníkovi z MěÚ, který zajistil neprodlené odstranění větve a tím i hrozícího nebezpečí.