Ujel mu vlak

V  04:19  hodin na linku 156  oznámil zaměstnanec ČD Mělník, že se na peróně nachází neznámý muž, který křičí na ostatní občany. Hlídka MP se dostavila do místa, kde byl zaměstnancem ČD označen muž, který toho času seděl na lavičce. V muži byl po prokázání totožnosti zjištěn pan K., bytem Mladá Boleslav. Tento uvedl, že v místě čeká na vlakový spoj, jelikož ve  21:00 hodin předchozího dne mu ujel vlak a čeká do 05:50  hodin na další vlakový spoj. Dále uvedl, že si není vědom žádného nevhodného chování ze své strany. Jmenovaný byl  poučen v  celé věci a byl vyzván aby již ve svém předchozím jednání dále nepokračoval, což tento přislíbil. Celá věc byla dořešena dle kompetence MP.