Nemohla se dostat domů

V 02:24  hodin na linku 156  oznámil muž, bytem ul. Kosmonautů, že zde dochází v  6.  patře k  rušení nočního klidu a to opilou ženou, která se zřejmě nemůže dostat do bytu a svým jednáním dělá na chodbě hluk. Hlídka MP se dostavila do místa, kde se v  5. patře nacházela neznámá žena, která byla zcela zjevně pod vlivem alkoholu, nebo jiné návykové látky. Tato svým jednáním (kopáním a boucháním do vstupních dveří od bytu, hlasitým křičením, apod.) rušila noční klid. Žena byla hlídkou MP vyzvána, aby ve svém jednání dále nepokračovala a následně byla vyzvána k  prokázání totožnosti. Po prokázání totožnosti tato hlídce sdělila, že se vrátila domů z města, ale její dcera, která je ve věku 15 let a již spí, nechala z druhé strany zámku klíč a ona nemůže otevřít vstupní dveře do bytu. Jmenované byla hlídkou MP nabídnuta možnost přivolání zámečníka, což tato odmítla.  Výše uvedená žena byla hlídkou MP poučena a vyzvána, ať v  tomto narušování nočního klidu dále nepokračuje, což tato  přislíbila a za své jednání se omluvila. Celá věc byla dořešena dle kompetence MP.