Monthly Archives: Červenec 2016

Rvačka u trafostanice

Ve 22:15 hodin na služebnu MP telefonicky oznámil muž, že v ul. Veslařská se pere šest rómů. Obdržené oznámení bylo předáno hlídce MP a dozorčímu OO PČR. Hlídka MP  se ve 22:20 hodin těsně za hlídkou OO PČR dostavila na místo určení, kde hlídka MP prováděla asistenci hlídce OO PČR při zákroku. Na místě se nacházel agresivní muž, ve…
Číst více

Nabízeli vonné stromečky

Ve 14:27 hodin na linku 156 oznámil muž, že v  ul. Pražská v  prostoru za vstupem do objektu cukrovaru se nachází muž a žena, kteří vbíhají do vozovky a nabízejí řidičům ke koupi zboží. Hlídka MP se dostavila do místa, kde se nacházela žena rumunské národnosti. Tato hlídce MP uvedla, že nabízí zboží (vonné stromečky do vozidla)…
Číst více

Podvečerní hádka

V 17:42 hodin oznámila operačnímu MP neznámá žena, že v  prostoru u  nákupního střediska Penny Market u ČSAD, údajně pan B. (osoba užívající návykové látky) srazil k zemi neznámého mladíka v modrém tričku a v současné chvíli se nacházejí na břehu potoka Pšovka, kde si tzv. vyřizují účty. Na místo byla vyslána hlídka MP, která provedla fyzickou kontrolu výše uvedeného…
Číst více

Větev hrozila pádem

V  09:20  hodin oznámil operačnímu MP muž, že na břehu potoka Pšovka, visí ze stromu veliká větev. Při  poryvu větru hrozí nebezpečí úrazu. Na místo byla vyslána hlídka MP, která výše uvedený prostor označila páskou bránící vstupu a cestou operačního MP byla celá věc následně předána odpovědnému pracovníkovi z MěÚ, který zajistil neprodlené odstranění větve a…
Číst více

Ujel mu vlak

V  04:19  hodin na linku 156  oznámil zaměstnanec ČD Mělník, že se na peróně nachází neznámý muž, který křičí na ostatní občany. Hlídka MP se dostavila do místa, kde byl zaměstnancem ČD označen muž, který toho času seděl na lavičce. V muži byl po prokázání totožnosti zjištěn pan K., bytem Mladá Boleslav. Tento uvedl, že v místě čeká…
Číst více

Nemohla se dostat domů

V 02:24  hodin na linku 156  oznámil muž, bytem ul. Kosmonautů, že zde dochází v  6.  patře k  rušení nočního klidu a to opilou ženou, která se zřejmě nemůže dostat do bytu a svým jednáním dělá na chodbě hluk. Hlídka MP se dostavila do místa, kde se v  5. patře nacházela neznámá žena, která byla…
Číst více

Kočka byla zaklíněná v okně

V 19:10  hodin na linku 156  oznámila žena, že v ul. Sportovní v jednom z bytů je  zaklíněná kočka v okně. Hlídka MP se dostavila do místa, kde se nacházela oznamovatelka, která označila pootevřené okno (tzv. ventilačka) umístněné v přízemí objektu. Zde se nacházela bílá kočka, která polovinou těla visela z okna směrem ven. Hlídce MP byly zapůjčeny  štafle …
Číst více

Vyhrožoval sousedům

V 15:53 hodin na linku 156 oznámila žena, že soused opětovně nadává dětem a ve sklepních prostorách údajně fyzicky napadl  ženu, která nesla koš s  prádlem. Dále oznamovatelka uvedla, že tento prohlašuje, že vlastní zbraň a vyhrožuje zabitím. Hlídka MP se dostavila do místa, kde se nacházela skupina osob, a rovněž se zde nacházela oznamovatelka. Vzhledem ke zjištěným…
Číst více

Nic mu nebylo, jen relaxoval

V 17:04 hodin telefonicky oznámila žena, že na radničním dvoře sedí na lavičce muž, který zřejmě spí a má a divně zakloněnou hlavu. Má obavu o jeho zdravotní stav. Hlídka MP provedla kontrolu. Bylo zjištěno, že  muž byl v  pořádku. Hlídce sdělil, že poslouchá ze sluchátek hudbu a relaxuje.
Číst více

Taška na kolo byla nalezena

Ve 14:11 hodin na linku 156 oznámil muž, že jeho přítelkyně našla tašku na kolo. Uvnitř tašky se nacházejí  fotoaparát, klíče a další věci. Hlídka MP nález převzala v místě bydliště oznamovatele. V 17:15 hodin bylo telefonováno z OO PČR Mělník na ztracený telefon, který se nacházel v tašce. Po vyzvednutí hovoru bylo domluveno, že…
Číst více