Pálil dřevo

V  08:57  hodin oznámila operačnímu MP žena, že v prostoru ul. Nůšařská dochází k pálení komunálního odpadu. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila, že výše uvedené oznámení se zakládá na pravdě. Na místě docházelo k  pálení dříví, překližky atd. Jako majitel pozemku a původce výše uvedeného jednání byl hlídkou MP následně vytěžen muž z Mělníka. Jmenovaný byl hlídkou MP upozorněn na skutečnost, že pálení v  tomto rozsahu je na otevřeném ohni zakázáno  a dále byl vyzván, aby oheň neprodleně uhasil – což tento učinil. Jmenovaný byl dále hlídkou MP poučen o skutečnosti, že jako občan města Mělníka může tento odpad bezplatně uložit na některém sběrném dvoře.