Nevěděl kde je

Ve 21:20 hodin na linku 156  oznámil muž, že je na autobusovém nádraží u nástupiště, kde je muž, který ho požádal, aby zavolal na MP Mělník a oznámil, že byl napadený. Na dotaz, zda je potřeba vyslat RZS sdělil, že není. Hlídka MP se  dostavila ve 21:25 hodin na místo, kde bylo zjištěno, že se jednalo o muže z Nového Jičína. Jmenovaný byl silně pod vlivem alkoholu a v obličejové části měl drobné otoky. Nesouvisle sdělil, že byl s přítelkyní na návštěvě u její kamarádky, jejíž přítel ho bezdůvodně napadl. Vzhledem k tomu, že si jmenovaný stěžoval na bolest hlavy, hlídka tomuto zajistila ošetření v NsP Mělník. Jelikož muž  po ošetření stále vykazoval zmatené chování a netušil v jaké části města se nachází, hlídka tohoto doprovodila do místa současného bydliště, kam přijel za svou přítelkyní. Dále byl poučen o právních krocích, jak celou věc lze řešit. V  NsP Mělník  byla u  jmenovaného provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu a to v hodnotě  3,13 promile alkoholu v dechu.