Močil do kašny

V 08:30 hodin spatřil operační MP prostřednictvím městského kamerového systému  v prostoru nám. Míru – vedle kašny, tři mladíky a jednu dívku, kteří zde konzumovali alkoholické nápoje.  Tyto osoby, byly zcela zjevně pod vlivem alkoholických nápojů či jiných návykových látek. Jeden z těchto mladíků se po chvíli otočil směrem na kašnu a do této začal močit. Na místo byla vyslána hlídka MP, která po prokázání totožnosti dle ustanovení 12/2 písm. b), zák. 553/91Sb. v tomto následně zjistila pana  R., bytem Mělník.  Výše uvedená skutečnost byla hlídkou MP vyřešena dle zákonné kompetence a osoby byly  následně z místa vykázány.