Byl na něj vydán příkaz k zatčení

Ve 14:19 oznámila na linku 156 žena, že je napadána svým synem v místě bydliště. Hlídka MP Mělník za použití VRZ jela do místa určení, kam se dostavila ve 14:24 hodin. Před vchodem se s hlídkou zkontaktovala žena, která hlídce sdělila, že je oznamovatelkou. Ženu měl doma syn slovně napadat, vyhrožovat jí a rozbíjet věci a zařízení bytu. Ve 14:26  byla hlídka MP Mělník  vpuštěna do bytu, kde už k  ničemu nedocházelo, mladík postával u okna a kouřil. Hlídka využila svého oprávnění dle §12, odst. 2, písm. b), zák. č. 553/1991 Sb. a vyzvala muže k  prokázání totožnosti. Z  předloženého náhradního dokladu bylo zjištěno, že se jedná o pana N., bytem Mělník. Prostřednictvím operační MP Mělník byla provedena lustrace na OO PČR Mělník, kde bylo zjištěno, že osoba je zájmová ze strany PČR- příkaz k zatčení. Ve 14:37  hodin byl jmenovaný hlídkou MP Mělník  vyzván, aby ji následoval k  předvedení na OO PČR Mělník a to na základě §13, odst. 2, zák. č. 553/1991  Sb..  Hlídka MP Mělník uvedeného muže předala dozorčí službě OO PČR.