Pálil starý odpad

V 15:10 hodin na linku 156 oznámila žena, že v ul. Dobrovského dochází na jednom z pozemků k pálení materiálu a z místa vychází černý kouř a to již několikátý den. Hlídka MP se dostavila do místa, kde bylo zjištěno, že se oznámení zakládá  na pravdě. V místě se nacházel muž, ve kterém byl zjištěn pan S., trvale bytem Teplice. Tento uvedl, že nemovitost na pozemku prodal a v současné době pálí starý materiál (dřevo, papír) a to z důvodu, že mu tuto odmítl přijmout zaměstnanec sběrného dvora z důvodu jeho trvalého pobytu. Pan S. byl vyzván hlídkou MP, aby oheň uhasil a byl poučen jak v celé věci dále postupovat. Celá věc byla řešena dle kompetence MP.