Opilá žena házela popelníkem

V 03:32 hodin telefonicky oznámila obsluha provozovny na  nám. Míru, že se zde nachází agresivní žena, která zde hází popelníkem a ohrožuje hosty. Následně byla operační MP zaznamenána žena, která vycházela z provozovny a kopala do vstupních dveří podniku. Dále se v místě nacházel muž, který se ženu snažil odtáhnout z místa pryč.  Při příjezdu hlídky MP do místa, již žena společně s mužem odcházela z místa. Žena byla zcela zjevně pod vlivem alkoholu, či jiné návykové látky. Tato byla hlídkou MP vyzvána k prokázání totožnosti, na což  reagovala velmi vulgárními výrazy. Žena byla hlídkou MP opakovaně vyzvána „Jménem zákona“ ať opustí od svého jednání  a prokáže svojí totožnost, jinak bude předvedena na služebnu OO PČR Mělník. Následně byla v této zjištěna paní S., trvale bytem Malý Újezd. Lustrací na PČR bylo zjištěno, že se nejedná o hledanou, ani jinak zájmovou osobu ze strany PČR. V průběhu tohoto jmenovaná urážela hlídku MP a snažila se tuto vyprovokovat k fyzickému útoku. Po provedení potřebných úkonů byla jmenovaná z místa vykázána a celá věc byla dořešena dle komptence MP.