Hlídka jí ošetřila koleno a loket

Ve 23:06 hodin hlídka MP při kontrolní činnosti spatřila muže a ženu (seniory) u parkujícícho vozidla v ul. K Mostu, žena následně z nezjištěných příčin upadla. Hlídka MP na místě zjistila, že žena má poraněné koleno a loket – odborné lékařské ošetření nepožadovala. Hlídka  paní V., bytem Mělník,  poskytla první pomoc – ošetření a ovázání kolene a dezinfekce loketní části. Po ubezpečení, že hlídky není již zapotřebí, tato místo opustila.