Vadilo mu malování křídami

Na linku 156 oznámil muž, že na sídlišti Sportovní se nachází matka s dítětem. On si přeje aby přestala čmárat na asfalt, už toho má dost. Hlídka MP na místě zjistila, že se jedná o matku s dítětem ve věku cca 2 roky, které barevnými křídami kreslí vláček na asfaltovém dětském hřišti. Vzhledem k tomu, že se v daném případě jedná o dětské hřiště, které uvedené jednání žádným způsobem nepoškozuje ani neznehodnocuje, nelze v tomto shledat jakékoli protiprávní jednání.