Nemohl zásobovat

V 05:15 hodin na linku 156 oznámil řidič kamionu, že potřebuje zásobovat prodejnu v ul. Veslařská, ale z důvodu špatně zaparkovaných osobních vozidel v křižovatce ul. Jezdecká s ul. Veslařská, nemůže do místa vjet. Hlídka MP  se v místě zkontaktovala s oznamovatelem, se kterým projednala celou věc a následně bylo tímto označeno vozidlo, které v daný čas nejvíce  tvořilo překážku. Cestou operační MP byla provedena  lustrace vozidla na PČR, při které bylo zjištěn provozovatel vozidla. Cestou operační MP byl majitel vyrozuměn a následně bylo vozidlo přeparkováno. S tímto byla celá věc řešena ze strany hlídky MP uložením blokové pokuty. Na osobní vozidla, která ve výše uvedené křižovatce porušovala vodorovné dopravní značení, byly umístěny výzvy pro nepřítomnost řidiče.