Měl chuť na salám?

V 18:12 hodin na úřadovnu MP Mělník telefonicky oznámila zaměstnankyně nákupního  střediska u autobusového nádraží, že v místě došlo ke krádeži zboží. Celá věc byla předána hlídce MP. V 18:19 hodin se hlídka MP dostavila na místo určení. Zde zaměstnanec civilní bezpečnostní agentury označil neznámého muže, který se měl dle jeho slov dopustit krádeže. Tento skutek byl proveden tak, že zboží v celkové hodnotě 539,- Kč (7× salám) si vložil pod bundu a poté prošel přes prostor pokladny aniž by zboží uhradil. Dle ustanovení § 12 odst. 2) písm. b), zák. 553/1991 Sb. byl neznámý muž vyzván k prokázání totožnosti. Jednalo se o pana V., bytem Mělník. Výše jmenovaný se k činu doznal. Poté hlídka MP provedla lustraci na OO PČR Mělník, se zjištěním , že se nejedná o osobu zájmovou. Hlídka MP jmenovanému sdělila, že se dopustil přestupku proti majetku dle ustanovení § 50 odst. 1), zák. 200/1990 Sb. Za tento skutek hlídka jmenovanému udělila blokovou pokutu.