Hudební nástroj rušil noční klid

Ve 23:00 hodin telefonicky oznámil muž, že v ul. Na Oboře  dochází k rušení nočního klidu. Hlídka MP se dostavila do místa, kde bylo slyšet jak obyvatelé bytu hrají na hudební nástroj a hlasitě komunikují mezi sebou. Hlídka MP vyrozuměla nájemníka, aby již ve svém jednání dále nepokračovali, neboť se tímto dopouštějí přestupku proti veřejnému pořádku (rušení nočního klidu). Muž následně hlídce MP přislíbil, že již v tomto pokračovat nebudou. Celá věc byla vyřešena dle kompetence MP.