Pohyboval se v kolejišti

Ve 14:55 hodin telefonicky požádal operační PČR o výjezd hlídky MP do ul. Dobrovského, kde se má pohybovat v kolejišti muž. Dále uvedl, že tento se má nacházet naproti skladu a hlídka PČR jede rovněž do místa. Hlídka MP se za užití VRZ dostavila do ul. Dobrovského ke zpozorovala muže sedícího na náspu kolejiště. Tento byl následně vyzván hlídkou MP, aby se vzdálil od kolejiště a prokázal svou totožnost. V muži byl zjištěn pan A. z Mělníka. Lustrací na PČR bylo zjištěno, že se nejedná o osobu hledanou, ani jinak zájmovou ze strany PČR. Jmenovaný byl zcela zjevně pod vlivem alkoholu. Z toho důvodu byla hlídkou MP provedena zkouška alkoholu v dechu, při které byla naměřena hodnota 2,84 promile. Pan A. hlídce MP sdělil, že se v kolejišti pohyboval, ale nyní toho lituje a za své jednání se omlouvá. Po projednání celé věci byl muž z místa propuštěn. O celé věci byl cestou operační MP informován operační PČR.