Nechtěl prokázat svou totožnost

V 17:21 hodin na linku 156 oznámila žena, že požaduje do místa hlídku MP a to  z důvodu, že se v místě nacházejí dva muži, kteří jsou v podnapilém stavu a sprostě jí nadávají.  V 17:24 hodin se hlídka MP dostavila do místa, kde byl oznamovatelkou označen neznámý muž, který seděl u objektu a  spal. Muž byl zcela zjevně pod vlivem alkoholu, nebo jiné návykové látky. Muž byl hlídkou MP probuzen a následně vyzván k prokázání totožnosti. Tento byl opakovaně vyzván hlídkou MP  k prokázání totožnosti, na což muž reagoval tím, že začal proti hlídce MP klást aktivní fyzický odpor. Z toho důvodu bylo užito dle §18 odst.1 písm.a), zák.č.553/1991Sb. hmatů a chvatů a následně mu byla přiložena služební pouta. Muž byl hlídkou MP převezen na služebnu OO PČR Mělník ke zjištění totožnosti. V tomto byl následně zjištěn pan Š.. Lustrací bylo zjištěno, že se nejedná o osobu hledanou ani jinak zájmovou ze strany PČR. Po projednání celé věci, byl uvedený z místa propuštěn a celá věc byla dořešena dle kompetence MP.