Monthly Archives: Březen 2016

Nafta na vozovce

V 03:38 hodin telefonicky požádal operační OO PČR a prověření oznámení, že se v ul. Mladoboleslavská, směrem na Mladou Boleslav má nacházet ve vozovce rozlitá nafta. Hlídka MP v místě zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. V průběhu šetření se do místa dostavila hlídka PČR a celou věc si převzala k dořešení. V 04:11 hodin bylo operační MP zaznamenáno, že se do…
Číst více

Močil na dům

V 17:03 hodin na linku 156 oznámil muž stížnost na jiného muže, který močil pod jeho okny na panelový dům. Hlídka MP se v místě zkontaktovala s oznamovatelem, který označil muže, který dle jeho sdělení měl v místě močit. V muži byl následně zjištěn pan Ch., trvale bytem Střemy. Lustrací osoby na PČR bylo zjištěno, že se nejedná o osobu hledanou, ani jinak zájmovou. Jmenovaný…
Číst více

Chtěli si ohřát jídlo

V 17:00 hodin na linku 156 oznámil zaměstnanec městského útulku Mělník, že za areálem útulku někdo rozdělává oheň. Hlídka MP se v místě zkontaktovala s oznamovatelem, který upřesnil místo rozdělávání ohně. Při kontrole místa hlídka zpozorovala dva muže u doutnajícího ohniště. Tito hlídce MP sdělili, že si pouze chtěli ohřát jídlo. Muži za přítomnosti hlídky MP doutnající ohniště uhasili a následně byli z místa…
Číst více

Nechtěl prokázat svou totožnost

V 17:21 hodin na linku 156 oznámila žena, že požaduje do místa hlídku MP a to  z důvodu, že se v místě nacházejí dva muži, kteří jsou v podnapilém stavu a sprostě jí nadávají.  V 17:24 hodin se hlídka MP dostavila do místa, kde byl oznamovatelkou označen neznámý muž, který seděl u objektu a  spal. Muž byl zcela zjevně pod vlivem alkoholu, nebo…
Číst více

Bylo nalezeno kolo

V 17:10 hodin na linku 156 oznámil muž, že v ul. Plavební se ve stráni nachází jízdní kolo a on se obává, zda v místě nedošlo k dopravní nehodě a cyklista neleží zraněný opodál. Následně ale uvedl, že nikoho v místě nevidí. Hlídka MP se dostavila do místa, kde se zkontaktovala s oznamovatelem, který označil místo nálezu. Hlídka MP provedla  kontrolu v přilehlém okolí…
Číst více

Opakované domácí násilí

V 09:12 hodin nahlásila na linku 156 žena, že ji fyzicky napadl přítel. Vzhledem k tomu, že ze znalosti hlídky MP se jedná již o opakované jednání ze strany partnera, byla operační MP požádána, aby na místo přijela i PČR. Hlídka MP se dostavila na místo v 09:16 hodin, kde se před uvedeným domem zkontaktovala s oznamovatelkou. Tato sdělila, že…
Číst více

Šel prostředkem komunikace

V 00:20 hodin oznámila operačnímu MP žena, že středem komunikace ul. Bezručova jde  podnapilý muž a hrozí zde nebezpečí střetu s projíždějícími vozidly. Vyslaná hlídka MP následně zjistila, že se v daném případě jedná o pana A., který byl hlídkou MP poučen o možných důsledcích svého chování a následně z místa vykázán. Celá věc byla dořešena dle kompetence MP.
Číst více

Utekl na ubytovnu

Na linku 156 oznámila v 18:48 hodin žena, že v prodejně  v ul. Mladoboleslavská se nacházel muž zcizující spotřební zboží. Tento je zachycen na kamerovém záznamu prodejny. Žádá o vyslání hlídky MP za účelem shlédnutí záznamu. Hlídka MP se dostavila na místo, kde bylo zjištěno, že muž odcizil 2 láhve alkoholu. Tyto si odnesl do blízké ubytovny. Hlídka MP se dostavila na…
Číst více

Vytekla mu kapalina

Ve 21:37 hodin prováděla hlídka MP kontrolní činnost v okolí ulice K Učilišti, kde zpozorovala, jak z pod  zaparkovaného tahače tovární značky Iveco, vytéká neurčená kapalina. Hlídka MP vyrozuměla o celé věci řidiče tahače, trvale bytem Moravská Třebová, který následně uvedl, že se jedná o chladící kapalinu s příměsí nemrznoucí směsi z chladící soustavy motoru. Z důvodu, že obsluha čerpací stanice neměla potřebné látky…
Číst více

Pohyboval se v kolejišti

Ve 14:55 hodin telefonicky požádal operační PČR o výjezd hlídky MP do ul. Dobrovského, kde se má pohybovat v kolejišti muž. Dále uvedl, že tento se má nacházet naproti skladu a hlídka PČR jede rovněž do místa. Hlídka MP se za užití VRZ dostavila do ul. Dobrovského ke zpozorovala muže sedícího na náspu kolejiště. Tento…
Číst více