Navoněná garáž

V 16:41 hodin na linku 156 oznámil muž, že mladíci sprejují na garáže. Dle popisu se jedná o tři mladíky, z nichž je jeden oblečen v křiklavé zelené mikině a dva jsou oblečeni v tmavém oblečení. Následně oznamovatel sdělil, jakmile ho spatřili, odešli směrem do ul. Pod Vrchem. Operační MP předala informaci hlídce MP i s popisem mladíků. V 16:46 hodin hlídka MP zastavila mladíky dle uvedeného popisu u živnostenské provozovny v této ulici. V 16:50 hodin se hlídka MP spojila s oznamovatelem, který mladíky poznal. Hlídka MP v těchto vytěžila tři mladíky, všichni trvale bydlící v Mělníku. Hlídka tyto požádala, aby ji doprovodili k místu určení, kde tito sdělili, že postřik provedli voňavkou. Následně hlídka MP provedla kontrolu označené garáže, kde byl zjištěn vlhký bezbarvý nástřik, který dle mínění hlídky po uschnutí zmizí.
Na základě výše uvedeného a vzhledem k tomu, že dle zjištění hlídky MP nedošlo ke škodě na majetku, byla celá věc dořešena dle kompetence MP.