Slanina a ústní voda

V 16:35 hodin bylo na služebnu MP Mělník oznámeno zaměstnancem obchodního střediska v ulici Mladoboleslavská, že v místě došlo ke krádeži zboží. Celá věc byla předána hlídce MP. V 16:40 hodin se na místo dostavila hlídka MP, zde byl zaměstnancem prodejny označen muž, který se měl dopustit krádeže zboží v celkové hodnotě 184,- Kč (ústní voda, farmářská slanina). Zboží bylo odcizeno tak, že muž vložil zboží pod bundu a poté prošel přes pokladní prostor aniž by zboží uhradil. Zde byl osloven pracovníkem ostrahy. Dle ustanovení § 12 odst. 2) písm. b), zák. 553/1991 Sb. byl muž požádán o prokázání totožnosti. V osobě byl zjištěn pan A.,  bytem Mělník. Výše jmenovaný se k činu doznal. Poté byla provedena lustrace na OO PČR Mělník , se zjištěním, že se nejedná o osobu zájmovou. Z důvodu, že byl přestupek uznán, hlídka MP uložila jmenovanému blokovou pokutu. Zboží bylo vráceno opět do prodeje.