Šla s úmyslem krást

V 19:35 hodin na služebnu MP Mělník telefonicky oznámila vedoucí obchodního střediska v ul. Bezručova, že v místě se nachází podezřelá osoba z krádeže zboží. Celá věc byla předána hlídce MP. V 19:37 hodin se hlídka MP dostavila na místo určení. Zde byla označena zaměstnancem bezpečnostní agentury neznámá žena, která měla odcizit zboží v celkové hodnotě 1.000,- Kč (jednalo se o 28 položek a to převážně cukrovinek). Dle ustanovení § 12 odst. 2) písm. a), zák. 553/1991 Sb. byla žena vyzvána k prokázání totožnosti. V této byla zjištěna žena z Tuhaně. Výše jmenovaná se doznala, že do obchodu již šla s úmyslem zboží zcizit. Skutek nesl veškeré znaky přestupku proti majetku a to dle ustanovení § 50 odst. 1) písm. a), zák.200/1990 Sb. Dle lustrace na OO PČR Mělník bylo zjištěno, že se nejedná o osobu s recidivou. Z uvedeného důvodu hlídka MP celou věc řešila v rámci blokového řízení.