Nechtěl zaplatit pokutu

Ve 13:58 hodin požádala na lince 156 zaměstnankyně prodejny v ulici Bezručova o vyslání hlídky MP do uvedené provozovny z důvodu krádeže zboží neznámým mužem. Hlídka MP se na místo určení dostavila ve 14:02 hodin a zde se zkontaktovala s ostrahou prodejny. Tato označila podezřelého a sdělila, že muž byl touto sledován, jak chodí mezi regály a zboží si dává pod kalhoty, následně prošel prostorem pokladny bez zaplacení tohoto zboží, kde byl poté zadržen. Dále člen ostrahy uvedl, že zadržená osoba je na prodejně opakovaně (dříve neřešeno) a po celou dobu řešení krádeže je velmi arogantní a příliš nespolupracuje. Dle § 12/2 písm. a), zák. č. 553/91 Sb. bylo zjištěno, že se jedná o pana P., bytem Praha. Tento byl hlídkou poučen, že odcizením zboží (potraviny a  ponožky) v celkové hodnotě 331,60,- Kč naplnil skutkovou podstatu přestupku dle § 50/1 písm. a), zák. č. 200/90 Sb. krádeže. Lustrací na OO PČR bylo zjištěno, že se  nejedná o osobu zájmovou. Muž se následně ke krádeži doznal, ale s uloženou blokovou pokutou nesouhlasil. Na základě výše uvedeného bude celá věc postoupena správnímu orgánu k dalšímu dořešení.