Měl více než dvě promile alkoholu v dechu

V 07:50 hodin operační MP spatřil prostřednictvím městského kamerového dohlížecího systému, jak se v ul. Tyršova pohybují tři mladí muži, kteří si mezi sebou podávají skleničku s nápojem. Po chvíli tito přistoupili k jednomu ze zde zaparkovaných vozidel, do kterého též nastoupili. Protože zde bylo důvodné podezření, že na místo řidiče usedl muž, který by mohl být pod vlivem alkoholu, byla na místo vyslána hlídka MP. V 07:53 hodin bylo operačním MP prostřednictvím MKDS spatřeno, jak řidič s vozidlem vyjíždí z parkoviště, a s tímto neobratně manipuluje v ul. Tyršova. Hlídka MP  se v 07:55 hodin dostavila na místo určení, kde bylo zjištěno, že uvedené vozidlo pomalu popojíždí ul. Tyršova a nachází se před zpomalovacím prahem. Hlídka MP toto vozidlo zn. Škoda SuperB za pomoci světelné signalizace služebního vozidla MP zastavila a vyzvala řidiče vozidla, aby vozidlo odstavil na parkovišti nad obchodními domy na nám. Karla IV.. Řidič výzvy uposlechl. Hlídka MP požádala řidiče dle §12 odst. 2 písm. b) a spolujezdce dle písm. a), zák.č. 553/1991 Sb. o prokázání totožnosti. Po prokázání totožnosti byl v řidiči zjištěn muž z Lužce nad Vltavou. Jelikož zde bylo podezření, že je řidič pod vlivem alkoholu, či jiné návykové látky, byla věc oznámena na OO PČR, jehož hlídka se v 08:00 hodin dostavila na místo, kde si celou věc převzala. Celá věc byla zaznamenána jak MKDS, tak prostřednictvím kamery ve služebním vozidle MP. V daném případě bylo hlídkou OO PČR řidiči naměřeno více než dvě  promile alkoholu v dechu.