Student si chtěl ublížit

V 10:13 hodin požádala dozorčí OO PČR o vyslání hlídky MP do objektu střední školy, kde je údajně student, který má v ruce nůž a chce si ublížit. Jelikož se hlídka MP v té době nacházela v blízkosti této školy, za použití výstražné světelné a zvukové signalizace se dostavila na místo během minuty. Zde v objektu (dvoře)  školy  byla oslovena učitelkou. Tato ukázala na místo (parčík u budovy), kde se nacházel výše jmenovaný student a uvedla, že se zřejmě poranil na ruce (zápěstí). Hlídka s vědomím, že označená osoba má u sebe nůž či jinou zbraň, k tomuto přistoupila. Mladík byl silně psychicky rozrušen, kdy nesouvisle a nesrozumitelně komunikoval a přitom se silně třásl. Jeden ze strážníků po krátké rozmluvě mladíka znatelně zklidnil a nadále s ním komunikoval. Na přímý dotaz strážníka na přítomnost jakékoli zbraně, tento odpověděl negativně. Na základě jeho vstřícné spolupráce bylo zjištěno, že nůž, ani jiný předmět, který by mohl ohrozit zasahující strážníky i jeho samého, u sebe neměl. Dalším šetřením bylo zjištěno, že tento není jakkoli viditelně zraněn. V průběhu prováděných úkonů byla výše jmenovaná paní učitelka požádána o určení prostoru, který by psychické labilitě mladíka nepřitěžoval. Poté se hlídka s tímto přemístila do přilehlé jídelny, kde v tu dobu nebyla žádná osoba. Zde hlídka se  jmenovaným stále komunikovala a to až do příjezdu RZS. Do příjezdu RZS a hlídky OO PČR se u jmenovaného stále střídaly nálady klidu a rozrušení (pláč), i přesto s hlídkou plně spolupracoval. Po ubezpečení, že hlídky MP již není zapotřebí, tato místo opustila. Celou věc si převzala hlídka OO  PČR k dalšímu dořešení.