Skončil na služebně PČR

Ve 14:25 hodin požádal dozorčí OO PČR o vyslání hlídky MP do prodejny v ul. Vodárenská, kde dle oznámení ostrahy uvedené provozovny došlo ke krádeži zboží. Dále uvedl, že zadržená osoba může mít u sebe nůž. Hlídka MP  se dostavila na místo určení, kde se zkontaktovala s ostrahou. Tato označila podezřelého a sdělila, že se muž po spatření člena ostrahy vrátil zpět do prodejny a nezaplacené zboží vracel zpět. Na základě podezření, že si tento ponechal něco u sebe  (ostraha) jej u východu za pokladnami zadržela. Jednalo se o hlídce MP dobře známého pana P., bytem Liblice, tč. bezdomovec. Jmenovaný hlídce sdělil, že vše ponechal v obchodě a následně označil místa kde. Poté jmenovaný vyndal všechny věci z kapes, přičemž z pod mikiny vytáhl čokoládu. Hlídka MP muže poučila, že odcizením zboží v hodnotě 157,20,- Kč, naplnil skutkovou podstatu přestupku dle § 50/1 písm. a), zák. č. 200/90 Sb. krádeže. Vzhledem k tomu, že uvedený muž neměl u sebe OP, ani jiný doklad totožnosti, dozorčí OO PČR na základě lustrace požádal hlídku MP, aby jmenovaného předvedla ke zjištění totožnosti. Hlídka na základě § 13 odst. 1, zák. č. 553/91 Sb. muže, který hlídku MP dobrovolně následoval, předvedla na služebnu MP, kde si ho dozorčí OO PČR převzal.