Poškozený rozvaděč

V 07:08 hodin oznámil operačnímu MP muž, že v prostoru sídliště Sportovní,  se nachází poražený - poškozený elektrický rozvaděč. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila, že k výše uvedenému došlo pravděpodobně v důsledku dopravní nehody, kdy řidič z místa ujel, aniž by celou věc oznámil. Jelikož v důsledku výše uvedeného jednání byla tímto způsobena škoda tzv. třetí osobě, byla na místo cestou operačního MP přivolána hlídka DI PČR - dopravní nehody. Na základě této skutečnosti byla celá věc následně předána na poruchy ČEZ.