Mladík odcizil alkohol

V 17:32 hodin na lince 156 požádal zaměstnanec ostrahy nákupního střediska o výjezd hlídky MP do této prodejny, kde došlo ke krádeži zboží. Hlídka MP se dostavila na místo určení, kde zaměstnanec ostrahy označil neznámého mladíka, který se měl dopustit krádeže zboží v celkové hodnotě 109,- Kč, (láhev slivovice). K činu došlo tak, že si mladík na prodejně strčil zboží pod bundu a poté prošel prostorem pokladny, aniž by toto zboží zaplatil. Dle ustanovení § 12 odst.2) písm. b), zák. 553/1991 Sb. byl muž požádán o prokázání totožnosti. V osobě byl zjištěn mladík z Mělníka. Jmenovaný se k činu doznal. Hlídka provedla lustraci na OO PČR a to bez zjištěných závad. Jmenovaný byl poučen, že se dopustil přestupku krádeže dle ustanovení § 50. odst.1) písm. a), zák. 200/1990 Sb. Následně byla jmenovanému hlídkou MP udělena bloková pokuta. O výše uvedené události, byla prostřednictvím operační MP vyrozuměna matka jmenovaného.