Měla dvoje kalhoty

V 11:50 hodin na služebnu MP Mělník oznámil zaměstnanec obchodního střediska v ul. Vodárenská, že se již delší dobu nachází v převlékací kabince zákaznice a on se domnívá, že se v místě pokouší o krádež oblečení. Výše jmenovaný žádá o příjezd hlídky MP. Hlídka MP se dostavila do místa určení. Zde byl kontaktován zaměstnanec SBS, který na interním kamerovém systému ukázal podezřelou ženu. Ve 12:00 hodin prošla žena přes pokladní prostor, kde byla požádána zaměstnanci SBS, aby je následovala do jejich zázemí. Žena toto dobrovolně učinila. Hlídka MP dle ustanovení § 12 odst. 2 ) pís. b), zák. 553/1991 Sb. požádala ženu o prokázání totožnosti. Tato při sobě neměla žádný hodnověrný doklad totožnosti. Pohledem bylo vidět, že žena má oblečeny dvoje kalhoty. Do místa byla přizvána vedoucí prodejny před, kterou si žena odložila svršky. Bylo zjištěno, že pod modrými kalhoty měla ještě jedny černé, které patřily prodejně. V přítomnosti svědků, se žena doznala k tomu , že úmyslně chtěla zboží odcizit ( kalhoty v hodnotě 328,- Kč). Z důvodu, že hlídka MP nemohla uvedenou ztotožnit dle ustanovení § 13 odst. 1 ) zák. 553/1991 Sb.  jí předvedla ve 12:19 hodin na služebnu OO PČR Mělník. Zde službu konající dozorčí služba vytěžila podezřelou ženu. Tato osoba se zdržuje na Mělníku jako osoba bez přístřeší. Jmenovaná je podezřelá z přestupku dle ustanovení § 50 odst. 1 ) písm. a), zák. 200/1990 Sb.. Zboží bylo znehodnoceno tak, že již není možné jej vrátit do prodeje, výše jmenovaná odmítla škodu uhradit. Zástupci prodejny byli srozuměni se skutečností, že mohou náhradu škody požadovat po uvedené ženě. Z uvedených důvodů hlídka MP neřešila přestupek v blokovém řízení a tedy na základě § 10 odst. 2 ), zák. 553/1191 Sb. bude postoupen k dořešení příslušnému správnímu orgánu.