Již chtěla stromeček

V 09:20 hodin požádala na lince 156 zaměstnankyně prodejny v ulici Bezručova o vyslání hlídky do uvedené provozovny, kde došlo k drobné krádeži zboží. Hlídka MP se dostavila na místo určení, kde se zkontaktovala s ostrahou prodejny. Tato označila podezřelou ženu a hlídce sdělila, že tato vyndala část obsahu výrobku a dala si jej do jiného. S tímto následně prošla pokladnou bez zaplacení. Hlídka ženu vyzvala, aby prokázala svou totožnost. Jednalo se o ženu z Mělníka. Jmenovaná byla poučena, že odcizením zboží (LED stromeček) v hodnotě 199,- Kč naplnila skutkovou podstatu přestupku dle § 50/1 písm.a), zák. č. 200/90 Sb. krádeže. Jelikož lustrací na OO PČR bylo zjištěno, že se nejedná o osobu zájmovou a jmenovaná se k činu doznala, byla jí uložena bloková pokuta.